PSYKOTERAPEUT OG STRESSCOACH

MIN METODE

Terapi er et samtaleforløb, hvor vi sammen arbejder med dine problematikker. Igennem samtalerne vil du opleve at få større viden om dig selv, og om hvad der fastholder dig. Jeg vil introducere dig til redskaber, som sammen med din nye insigt giver dig frihed til at handle anderledes, så du kan leve det liv, du ønsker.

Terapien foregår i en kortere eller længere periode i dit tempo og typisk med en hyppighed fra en gang om ugen til en gang hver tredje uge.

En session varer 1 time eller 1½ time. Det er individuelt, hvad der virker bedst.

Efter den indledende session vil jeg sammen med dig evaluere, hvordan du har oplevet vores samtale. Det giver dig mulighed for at få afklaret, om vores kemi og samarbejde er det rigtige for dig.

Jeg arbejder ud fra den oplevelsesorienterede metode på et krops- og gestaltterapeutisk grundlag. Jeg har videreuddannet mig inden for Emotionsfokuseret terapi, som udgør min teoretiske og praktiske referenceramme. Emotionsfokuserte terapi er evidensbaseret og har vist gode og langtidsholdebare resultater inden for blandt andet behandling af angst, sorg og depression. Herudover inddrager jeg Meta Kognitiv Terapi og Schema Tearapi, når problemstillingen kalder på det. Mit menneskesyn er eksistentielt humanistisk, hvilket vil sige, at jeg tror på, at vi hver især må finde frem til det, der giver vores liv glæde, fylde og mening.

Emotionsfokuseret terapi

Emotionsfokuseret terapi (EFT) er den første og eneste terapiform indenfor den humanistisk eksistentielle (oplevelsesorienterede) psykoterapeutiske tradition, som er evidensbaseret og derved unik i sin empirisk-baserede tilgang. Der er således tale om en metode, der hviler på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater, og som i øjeblikket markerer sig stadigt stærkere i såvel USA og Canada som i Europa. I Emotionsfokuseret terapi vægtes det trygge, empatiske rum og den gode relation mellem terapeut og klient højt og anses som en forudsætning for et udbytterigt terapeutisk arbejde. 

EFT anser emotioner (følelser) for at være vort indre navigationssystem, der fortæller os, hvad der er vigtigt for os ” her og nu”, “hvad vi har behov for”, og “hvordan vi har brug for at handle i overensstemmelse med situationen” for at vores behov opfyldes og dermed opnå balance og glæde. Terapiformen fokuserer på at hjælpe mennesker med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem og at kunne reflektere over dem for at danne mening og transformere dem. 

Emotionsfokuserte terapiens primære ophavsmand er Leslie S. Greenberg. Han har værert Professor of Psychology ved York University i Toronto, Canada og leder af Psychotherapy Research Center ved samme universitet.

 

KONTAKT MIG HER

  Jeg vender tilbage på din henvendelse inden for 24 timer.

  ØVELSER OG HJEMMEARBEJDE

  Jeg bruger øvelser og hjemmearbejde i min terapi. Det foregår typisk sådan, at jeg præsenterer dig for en opgave, som du så arbejder med frem til næste session. Sammen undersøger vi, hvordan det gik med at løse opgaven. Var det let, svært eller umuligt? Opgaverne gør terapien håndgribelig og hjælper dig, med at integrere det du lærer om dig selv i din hverdag.

  SKYPE-TERAPI

  Bor du i den anden ende af landet, i en anden del af verden eller vil du bare hellere tale med mig via Skype? Så er det en mulighed. Jeg tilbyder terapi over Skype. Det kræver, at du har et webcam og en stabil internetopkobling. Du kan vælge, at terapien alene skal foregå via Skype, eller du kan kombinere Skype-sessioner med sessioner i min praksis. Med terapi over Skype kan du sidde hjemme og i ro og fred tale med en psykoterapeut.

  Skype kan også være en praktisk løsning, hvis du fx er ude og rejse og ønsker at fastholde din terapi, eller hvis du har svært ved at komme frem til min praksis.

  Hvis forbindelsen går ned eller teknikken på anden måde driller, så ringer jeg dig op. Du kan hente Skype til din computer her, hvis det ikke allerede er indstalleret på din computer.

  WALK AND TALK

  Hvis du ikke bryder dig om side stille, men mere er til at bevæge dig, så kan walk and talk være noget for dig. Her kan du lade blikket vandre og tankerne få frit spil, mens vi går en tur rundt om Utterslev Mose.

  PSYKOTERAPEUT, PSYKOLOG ELLER PSYKIATER?

  Journalist Annette Aggerbeck har for Netdoktor.dk skrevet en artikel, som beskriver forskellene på de forskellige behandlere, og hvad du skal være opmærksom på, når du overvejer at gå i terapi. Læs artiklen her.

  TAVSHEDSPLIGT

  Jeg har tavshedspligt om alle de forhold, som du deler med mig i terapien. Videregivelse af oplysninger fra terapien kan kun ske med dit samtykke.

  ETIK

  Jeg følger Dansk Psykoterapeutforenings etikregler. Du finder dem her.